Strona główna » Blisko 10 mln zł na inwestycje w gminie Spytkowice
GOSPODARKA

Blisko 10 mln zł na inwestycje w gminie Spytkowice

Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach, BachowicachRyczowie, rewitalizacja zabytkowego budynku dawnej szkoły rolniczej w Bachowicach, budowa dwóch zbiorników wyrównawczych oraz modernizacja Wiejskiego Domu Kultury – to projekty, które zostały zrealizowane na terenie gminy Spytkowice dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich. W spotkaniu poświęconym tym inwestycjom wzięli udział wicemarszałek Łukasz Smółka, Iwona Gibas z zarządu województwa i radny Rafał Stuglik.

– Blisko 10 mln zł z Funduszy Europejskich zostało przeznaczonych na realizację kluczowych inwestycji w gminie Spytkowice. Dzięki tym środkom możliwa była rewitalizacja zabytkowego budynku dawnej szkoły rolniczej, termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego czy remont Wiejskiego Domu Kultury – podkreśla wicemarszałek Łukasz Smółka

– Są to niezwykle potrzebne inwestycje, które będą służyć przez lata mieszkańcom gminy Spytkowice. Tego rodzaju zadania są niezbędne. Przyczyniają się do poprawy komfortu życia mieszkańców, a działania w zakresie termomodernizacji mają też znaczący wpływ na ochronę środowiska – dodaje Iwona Gibas z zarządu województwa

Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach, w Bachowicach i w Ryczowie

W ramach prac wykonano termomodernizację ścian, wymianę stolarki, docieplenie stropów i stropodachów oraz budowę instalacji solarnych. Inwestycja pozwoliła na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla oraz pyłów PM2.5 i PM10.

Całkowita wartość projektu to blisko 20 mln zł, z czego dofinansowanie pochodzące ze środków europejskich wyniosło ponad 8 mln zł.

Rewitalizacja zabytkowego budynku dawnej szkoły rolniczej w Bachowicach

Celem projektu było poszerzenie oferty turystyczno-rekreacyjnej wokół potoku „Czarczewka” oraz promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewitalizację zabytkowego budynku dawnej szkoły rolniczej i utworzenie muzeum regionalnego. W ramach prac wykonano: roboty ogólnobudowlane, instalacje sanitarne, elektryczne, a także wyposażono wnętrze.

Całkowita wartość projektu to blisko 1,4 mln zł, a dofinansowanie unijne wyniosło 372 tys. zł.

Budowa zbiorników wyrównawczych na wodę pitną w Ryczowie

Przedmiotem projektu było wybudowanie dwóch zbiorników wyrównawczych na wodę pitną mających zapewnić mieszkańcom gminy Spytkowice ciągłość i pewność w dostawie wody. Zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę z wybudowanych zbiorników zapewni równą jakość świadczonych usług oraz umożliwi dostęp do sieci gminnej mieszkańcom, którzy bez rezerwuaru wody nie mają możliwości podłączenia do sieci. Ponadto zbiorniki pozwolą na racjonalne gospodarowanie zasobami wody pitnej na terenie gminy, szczególnie w okresach jej zwiększonego zapotrzebowania.

Całkowita wartość projektu to blisko 1,5 mln zł, a dofinansowanie unijne wyniosło ponad 775 tys. zł.

Modernizacja i remont pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach

Wiejski Dom Kultury jest miejscem organizacji różnego rodzaju zajęć artystycznych, a także kolebką inicjatyw społecznych i aktywizacji mieszkańców na rzecz rozwoju lokalnego. Dzięki wykonanej modernizacji znacząco poprawiły się parametry użytkowe budynku oraz zmniejszyło się zużycie energii elektrycznej. Ponadto, w ramach projektu, budynek został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Całkowita wartość projektu to ponad 1,4 mln zł, a dofinansowanie unijne wyniosło ponad 491 tys. zł.

Małopolski Sejmik Wojewódzki
Biuro Prasowe / AKC

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz