Strona główna » Bezpłatne zajęcia dla seniorów
LUDZIE

Bezpłatne zajęcia dla seniorów

Fot. Archiwum

Jesteś mieszkańcem Gminy Wadowice w wieku 60+? Chcesz uczestniczyć w zajęciach z gimnastyki prozdrowotnej? Nie posiadasz przeciwwskazań lekarskich do wykonywania ćwiczeń fizycznych? Chcesz zadbać o swoją aktywność i zdrowie? Ta oferta jest dla Ciebie!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach informuje, że od 16 sierpnia 2021 r. będzie prowadzony nabór uczestników na bezpłatne zajęcia z gimnastyki prozdrowotnej: Aqua Senior (basen) oraz Gimnastyka dla Seniorów (sala gimnastyczna).

Zajęcia będą prowadzone w następujących miejscach:

Aqua Senior

– Basen Delfin w Wadowicach ( 4 grupy – każda grupa po 15 osób)

Gimnastyka dla seniorów (sala gimnastyczna):

– Szkoła Podstawowa Nr 1  w Wadowicach, os. Pod Skarpą 10 (1 grupa –  20 osób)

– Szkoła Podstawowa w Wysokiej, Wysoka 195 (1 grupa – 20 osób)

– Zespół Szkół w Jaroszowicach, Jaroszowice 88 (1 grupa – 20 osób)

–  Szkoła Podstawowa Nr 2 w Choczni, ul. Główna 65 (1 grupa – 20 osób)

– Szkoła Podstawowa Klecza Dolna – Zarąbki 221 (1 grupa – 20 osób)

Zajęcia realizowane będą w formie zajęć grupowych, raz w tygodniu basen i raz w tygodniu gimnastyka (60 minut), w okresie od września do grudnia 2021 r.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia uczestnictwa i złożenie osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. E. i K. Wojtyłów 4, parter, pokój nr 1 (proszę zabrać ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem). Karty zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane będą od 16.08.2021 r. (od godz. 8.00 ) do 25.08.2021 r. W przypadku zajęć Aqua Senior – na basenie pierwszeństwo mają osoby, które nie uczestniczyły w poprzednich edycjach programu Aktywny i Zdrowy Senior.

Kartę zgłoszenia uczestnictwa w zajęciach można uzyskać:

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach, 34 – 100 Wadowice, ul. E. i K. Wojtyłów 4, lub pobrać ze strony internetowej organizatora TUTAJ.

Malwina

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz