Strona główna » Strategia na trudne czasy
ZDROWIE

Strategia na trudne czasy

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita zaprezentował dziś strategię stopniowego zwiększania liczby łóżek dla pacjentów z COVID-19. Plan ten został również podpisany przez dyrektorów 28 małopolskich placówek medycznych.

Plan zabezpieczenia województwa małopolskiego w łóżka dla pacjentów z COVID-19 w przypadku wzrostu liczby pacjentów zakażonych opracowany został w ujęciu subregionalnym i dotyczy stopniowego zwiększania liczby łóżek w obliczu IV fali epidemii wirusa SARS-CoV-2.

Obejmuje następujące subregiony i powiaty województwa małopolskiego:

  • Kraków (m. Kraków, powiaty: krakowski, wielicki, miechowski, proszowicki),
  • Małopolska Zachodnia (powiaty: oświęcimski, chrzanowski, olkuski, wadowicki),
  • sądecki (m. Nowy Sącz, powiaty: nowosądecki, gorlicki, limanowski),
  • tarnowski (m. Tarnów, powiaty: tarnowski, bocheński, brzeski, dąbrowski),
  • podhalański (powiaty: tatrzański, nowotarski, suski, myślenicki).

W strategii uwzględnione zostały również łóżka dla najmłodszych pacjentów. Plan obejmuje cztery szpitale, w tym trzy zlokalizowane w subregionie krakowskim oraz jeden w subregionie tarnowskim. W sytuacji znaczącego wzrostu liczby zakażeń i hospitalizacji pacjentów pediatrycznych baza łóżek dla dzieci z potwierdzonym COVID-19 zostanie zwiększona łącznie do 67 łóżek, w tym 3 łóżek respiratorowych.

Na podstawie obowiązujących decyzji Wojewody Małopolskiego łóżka dla pacjentów dorosłych z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 zabezpiecza obecnie 35 szpitali. Łączna liczba łóżek dla wskazanych pacjentów wynosi 172.

Aktualnie stan zabezpieczenia łóżek dla dorosłych pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 można uznać za wystarczający na potrzeby województwa małopolskiego z uwagi na obecnie szybką diagnostykę zakażeń, wykorzystanie testów antygenowych oraz rozwiniętą sieć laboratoriów diagnostycznych w zakresie SARS-CoV-2.

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz