Strona główna » Uroczystość w kalwaryjskim liceum
EDUKACJA

Uroczystość w kalwaryjskim liceum

15 października 2021 r. zapisze się w historii Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Kalwarii Zebrzydowskiej jako dzień, w którym nie tylko świętowano Dzień Edukacji Narodowej i przyjęto ślubowanie klas pierwszych, ale przede wszystkim odsłonięto tablicę upamiętniającą założycieli szkoły: Czesławę i Aleksego Siemionowów oraz Stanisława Raciborskiego.

Podczas uroczystości Powiat Wadowicki reprezentowali starosta Eugeniusz Kurdas, wicestarosta Beata Smolec, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Grzegorz Opyrchał, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Promocji Powiatu Marek Cimer oraz radny powiatowy Ireneusz Kowalczyk.

Pomysł upamiętnienia założycieli szkoły zrodził się w Stowarzyszeniu Absolwentów i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego. Jego członkowie przeprowadzili zbiórkę pieniędzy na pokrycie kosztów wykonania tablicy. Realizację projektu powierzono artyście rzeźbiarzowi Karolowi Badynie, profesorowi Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Tablica została umieszczona na frontonie szkoły przy drzwiach wejściowych do budynku.

Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonali: starosta Eugeniusz Kurdas, wicestarosta Beata Smolec, burmistrz miasta Augustyn Ormanty, dyrektor ZSiPO Piotr Janusiewicz, przewodnicząca SU Liliana Zagórda i prezes SAiSLO Anna Kolasa. Tablicę poświęcili ks. proboszcz Wiesław Cygan i księża-absolwenci liceum: ks. Antoni Płaczek i ks. Stanisław Janicki.

Pani Monika Rausz, członek Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Liceum wygłosiła laudację, w której przybliżyła sylwetki i dokonania profesorów – założycieli szkoły. Córka państwa Siemionowów, Teresa Caban, wspominała działalność swoich rodziców w czasie II wojny światowej, kiedy to prowadzili w Kalwarii, w prywatnych domach i na plebanii, tajne nauczanie, narażając własne życie – w przypadku wykrycia ich działalności przez niemieckiego okupanta groziło to wywiezieniem ich do obozu koncentracyjnego. Pani Teresa Caban wyraziła też wielką wdzięczność inicjatorom i realizatorom idei powstania tablicy, dzięki którym pamięć o jej rodzicach będzie ciągle żywa wśród kolejnych pokoleń młodzieży kształcącej się w murach kalwaryjskiego liceum.
Jako że uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej zbiegła się w czasie z obchodami Dnia Edukacji, goście obejrzeli program artystyczny, przygotowany przez klasę 1 pod kierunkiem pani mgr Katarzyny Kołacz.

Jednym z punktów uroczystości było także ślubowanie uczniów klas pierwszych, po którym już oficjalnie stali się oni pełnoprawnymi członkami szkolnej społeczności. Na zakończenie wszyscy goście otrzymali bukiety wrzosów jako pamiątkę i wyraz podziękowania za wzięcie udziału w tych ważnych dla kalwaryjskiego liceum wydarzeniach.

Źródło: Powiat Wadowicki

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz