Strona główna » Konkurs KRUS: Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami
POLITYKA I SPOŁECZEŃSTWO

Konkurs KRUS: Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami

III Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”

Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Wadowicach zaprasza wszystkich zainteresowanych Rolników do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Testowym z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym pn. „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”. Konkurs ma na celu upowszechnianie wśród rolników zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz wiedzy o zagrożeniach wypadkowych, a w konsekwencji ograniczenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników – przekazuje Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Wadowicach, Mateusz Przejczowski.

Organizowany po raz trzeci konkurs przebiega w formule on-line i jest realizowany przy pomocy platformy edukacyjnej Moodle. Rolnicy zainteresowani uczestnictwem logują się pod linkiem https://bezpieczenstwo.krus.gov.pl/  i rozwiązują test złożony z 20 pytań jednokrotnego wyboru, dotyczących zapobiegania skutkom niewłaściwego stosowania
w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych i szkodliwych substancji chemicznych, np. środków ochrony roślin, nawozów, paliw itp. Do rozwiązania konkursowego testu rekomendujemy aktualne wersje przeglądarek: Google Chrome oraz Mozilla Firefox.

Konkurs zakończy się 25 listopada 2022 r. o godz. 24.00. Sto osób, które udzieli największej liczby prawidłowych odpowiedzi w najkrótszym czasie, otrzyma nagrody rzeczowe o wartości ok. 600 zł brutto. Szczegółowe zasady udziału w konkursie określa regulamin dostępny pod linkiem:

https://www.krus.gov.pl/artykul/zapraszamy-rolnikow-do-udzialu-w-iii-ogolnopolskim-konkursie-testowym-z-zakresu-bezpiecznej-pracy-w/

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz