Strona główna » To będzie gorąca sesja
POLITYKA I SPOŁECZEŃSTWO

To będzie gorąca sesja

Debata nad Raportem o stanie gminy, sprawozdanie z wykonania budżetu, głosowanie nad wotum zaufania oraz nad absolutorium dla burmistrza Wadowic, to główne punkty najbliższej sesji Rady Miejskiej w Wadowicach. Do debaty nad Raportem o stanie gminy dopuszczeni zostaną mieszkańcy.

Tematyka najbliższej sesji Rady Miejskiej w Wadowicach, którą zaplanowano na środę 14 czerwca br., zawsze budzi emocje. I tak zapewne będzie tym razem. W programie sesji znalazły się bowiem takie tematy, jak:
– przedstawienie raportu o stanie Gminy Wadowice.
–  debata nad raportem.
– podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Wadowic.
–  rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wadowice za 2022 rok.
–  absolutorium dla Burmistrza Wadowic z tytułu wykonania budżetu Gminy Wadowice za 2022 r.

Warto dodać, iż w debacie nad Raportem o stanie Gminy Wadowice za 2022 rok mogą zabierać głos mieszkańcy Gminy Wadowice.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wadowicach pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 50 osób do dnia 13 czerwca 2023 roku do godziny 15.00 w Biurze Obsługi Mieszkańca (pok. 7 na parterze) Urzędu Miejskiego w Wadowicach.

Raport o stanie Gminy Wadowice za 2022 TUTAJ

Portal FaktyWadowice

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz