Strona główna » Strażackie konsultacje w Choczni
BEZPIECZEŃSTWO

Strażackie konsultacje w Choczni

W dniu 2 czerwca 2021 roku w Domu Strażaka w Choczni odbyło się kolejne, tym razem z udziałem przedstawicieli OSP z czterech powiatów, spotkanie w ramach konsultacji społecznych projektu ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej.

W posiedzeniu przygotowanym i przeprowadzonym przez strażaków Komendy Powiatowej PSP w Wadowicach udział wzięli:

– st. bryg. Piotr Filipek – Małopolski Komendant Wojewódzki PSP,

– st. bryg. Paweł Kwarciak – Komendant Powiatowy PSP w Wadowicach,

– bryg. Krzysztof Okrzesik – Komendant Powiatowy PSP w Suchej Beskidzkiej,

– mł. bryg. Marcin Głogowski – Komendant Powiatowy PSP w Oświęcimiu,

– bryg. Wojciech Murzyn – zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Myślenicach,

– bryg. Wojciech Grzybczyk – zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wadowicach,

– druh Józef Cholewka – członek Zarządu Głównego Związku OSP RP,

– druh Jerzy Obstarczyk – członek Głównej Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego Związku OSP RP,

– druh Antoni Kwarciak – członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Krakowie,

– druh Jan Podmokły – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Myślenicach,

– przedstawiciele zarządów OSP z terenu powiatów: wadowickiego, suskiego, oświęcimskiego i myślenickiego.

– strażacy pionu operacyjnego KP PSP w Wadowicach i Oświęcimiu.

W czasie spotkania Małopolski Komendant Wojewódzki  PSP st. bryg. Piotr Filipek omówił najważniejsze założenia budowy nowego systemu bezpieczeństwa w kraju. Podkreślił, że ustawa o OSP jest jednym z kluczowych elementów prowadzonych prac. W związku z tym, że stała się ona przedmiotem dyskusji, w całym kraju rozpoczęły się spotkania konsultacyjne z udziałem przedstawicieli OSP.

Spotkanie odbyło się w bardzo rzeczowej i przyjaznej atmosferze. Druhowie OSP, którzy uczestniczyli w dyskusji zgłosili własne uwagi do projektu ustawy. Wszystkie wnioski i spostrzeżenia zostaną przesłane do Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie oraz będą poddawane analizie i rozważane w celu ich wprowadzenia do projektu ustawy.

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Jacek Kolber, KP PSP w Wadowicach

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz