Strona główna » Będzie rewolucja adresowa w gminie Wadowice
POLITYKA I SPOŁECZEŃSTWO

Będzie rewolucja adresowa w gminie Wadowice

Jaroszowice

W najbliższy czwartek, 9 września br. upływa termin składania ofert cenowych dotyczących przeprowadzenia procedury związanej z nadaniem nazw ulic w sołectwach gminy Wadowice. Cała akcja ma być przeprowadzona w dwóch etapach i obejmie ponad 4 tysiące numerów w 13 miejscowościach.

Gmina Wadowice wystąpiła do podmiotów gospodarczych z zaproszeniem do składania ofert cenowych na realizację zamówienia „Nadanie nazw ulic wraz z przenumerowaniem numeracji porządkowej budynków”. Zamówienie dotyczy 13 miejscowości z gminy Wadowice, a jego realizacja ma zostać przeprowadzona w dwóch etapach.

Jaroszowice

W pierwszym etapie nadanie nazw ulic i przenumerowanie posesji ma zostać przeprowadzone w miejscowościach: Barwałd Dolny (207 numerów), Klecza Dolna (682 numery), Klecza Górna (244 numery), Stanisław Górny (347 numerów), Wysoka (553 numery). Drugi etap obejmie miejscowości: Babica (274 numery), Gorzeń Dolny (146 numerów), Gorzeń Górny (106 numerów), Jaroszowice (529 numerów), Kaczyna (97 numerów), Ponikiew (430 numerów), Roków (93 numery)  oraz Zawadka (298 numerów).

Procedura nadania nazw ulic w poszczególnych miejscowościach objętych zleceniem przewiduje::

– przeprowadzenie inwentaryzacji w terenie

– wybór działek gminnych drogowych pod nadanie nazw ulic

– wybór dróg prywatnych pod nadanie nazw ulic i uzyskanie zgód od właścicieli tych działek

– wykonanie projektu mapowego z przebiegiem ulic i propozycjami nazw ulic.

– przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami poszczególnych miejscowości

– przygotowanie projektu uchwały i jej prezentacja

W zakresie nowej numeracji budynków zostanie m.in, przeprowadzona weryfikacja istniejących numerów, wykonanie operatu zmiany numeracji, wykonanie zawiadomień o zmianie numeracji budynków, wykonanie tabliczek z numerami budynków, utworzenie strony internetowej, która będzie umożliwiała wyszukanie nowego adresu poprzez wpisanie starego numeru budynku.

Cały proces nadawania nazw ulic i nowych numerów posesji ma potrwać 14 miesięcy. Zmianą numeracji objętych zostanie 4006 budynków.

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz